Adresas: 
Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.
Tel.: 5-2605595

Internetinė svetainė: 
http://www.pagiriupeledziukas.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lenkų, lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus r. sav.
Misija, vizija
Vizija  
Atsižvelgiant į šiuolaikinius modernios ikimokyklinės įstaigos reikalavimus, Pagirių „Pelėdžiuko" darželio būklę ir plėtros galimybes bei tendencijas, suformuluota įstaigos strateginė vizija:  
Darželis - šiuolaikiškas, atviras, edukacinis ugdymo centras, teikiantis kokybiškas paslaugas vaikui, šeimai, bendruomenei.    
 
Misija  
Tenkinti vaikų, kitų bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius: teikiant ugdytiniams kokybiškas ugdymo(si) paslaugas bei užtikrinant valstybės garantuotą  švietimo prioritetų įgyvendinimą Pagirių „Pelėdžiuko" darželyje.    Mes įsipareigojame:
 • būti aktyvi, atvira pokyčiams bendruomenė, siūlyti idėjas ir inicijuoti naujus projektus;
 • stengtis, kad atsakomybė, tolerancija ir etika taptų darželio gyvenimo normomis;
 • siekti darželio valdymo bei savivaldos darnos ir skaidrumo;
 • siekti ugdymo kokybės įvertinimo ir pripažinimo;
 • plėtoti dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, programose.
Filosofija  
Ugdymo proceso centre - vaikas, ugdytojas - tik žinių šaltinis, moralinis vadovas.   
 
Vertybės  
Mūsų dėmesio centre:
 • Vaikas, jo asmeninis orumas, jo pastangų ir savasties pripažinimas.
 • Atvirumas ir tolerancija įvairioms kultūroms ir pasaulėžiūroms.
 • Švietimo veiklos modernumas.
 • Asmeninė ir socialinė atsakomybė.
 • Visų bendruomenės narių partnerystė.
Pagirių „Pelėdžiuko" darželio strateginės plėtros prioritetai derinami su Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatomis ir Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano numatytais vystymosi prioritetais:  
 • I PRIORITETAS. BENDRADARBIAUJANČIOS IR BESIMOKANČIOS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS
 • II PRIORITETAS. SVEIKOS GYVENSENOS DARŽELIO PROGRAMOS PLĖTOJIMAS SKATINANT ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS DALYVAVIMĄ ĮVAIRIOJE VEIKLOJE
 • III PRIORITETAS. DARŽELIO RENOVACIJA, MODERNIZACIJA